ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉHO ZÁPISU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ PAMPELIŠKA LYSÁ NAD LABEM VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 (dále jen "MŠ") stanovuje termín konání řádného zápisu od školního roku 2023 – 2024.

Podávání žádostí: od 2. 5. 2023 do 12. 5. 2023

 

Předzápisem na adrese  : ZDE

(v případě podání elektronickým způsobem (podle § 37 odst. 4 správního řádu) je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením o očkování a prostou kopii rodného listu vhozením do schránky dané mateřské školy. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 17. 5. 2023, nebude podání žádosti formou elektronického předzápisu považováno za platné)

Elektronicky na adresu školy

(v případě toho způsobu podání je nutno do 5 pracovních dnů vhodit originál přihlášky s potvrzením o očkování do schránky dané mateřské školy. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 17. 5. 2023, nebude podání žádosti formou elektronicky na adresu školy považováno za platné)

Datovou schránkou (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného listu)

Doporučeně poštou (originál přihlášky s potvrzením o očkování, prostou kopii rodného listu, rozhodující je datum podání na poštu)

Osobně, po telefonické dohodě s ředitelkou školy

Nahlížení do spisu: 17. 5. 2023 v čase 10 - 12 h.

Místo: ředitelny jednotlivých mateřských škol po telefonické dohodě s ředitelkou dané školy (žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané žádosti).

Předání rozhodnutí: 24. 5. 2023

zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení u vstupu do mateřské školy.Prázdninový provoz mateřských škol pro školní rok 2022/2023:

  • 3.7.2023 - 14.7.2023 MŠ Pampeliška 
  • 17.7.2023 - 28.7.2023 MŠ Čtyřlístek 
  • 31.7.2023 - 11.8.2023 MŠ Mašinka
  • 14.8.2023 - 25.8.2023 MŠ Dráček

Přihlašování dětí na prázdninový provoz proběhne online formou od 29.5. do 2.6.2023.


SPÁDOVÁ VYHLÁŠKA ZDE