ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


Seznamy přijatých/nepřijatých dětí od 1.9.2024


 Přijímá se od 1.9.2024:

 60,51,56,5,27,18,24,41,26,31,59,40,61,38,49,17,45,44,28,46,53,48,25,4,7,37


Nepřijímá se od 1.9.2024:

47,9,55,57,12,39,62,13,3,52,22,8,15,1,2,6,11,30,20,10,35,36,29,50,23,21,54,19,58,33,16,32,14,4243,34


Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.


Stanovení termínu řádného zápisu do MŠ Pampeliška Lysá nad Labem pro školní rok 2024/2025


Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 (dále jen "MŠ") stanovuje termín konání zápisu dle § 34 školského zákona v termínu od 6. 5. 2024 do 15. 5. 2024.

Podávání žádostí: od 6. 5. 2024 do 15. 5. 2024

Předzápisem na adrese

(v případě podání elektronickým způsobem (podle § 37 odst. 4 správního řádu) je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením o očkování dítěte a prostou kopii rodného listu vhozením do poštovní schránky Mateřské školy Pampeliška Lysá nad Labem. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 20. 5. 2024, nebude podání žádosti formou elektronického předzápisu považováno za platné.)

  • Elektronicky na adresu: mspampeliska@mspampeliska.cz

(je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením o očkování vhozením do poštovní schránky Mateřské školy Pampeliška Lysá nad Labem. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 20. 5. 2024, nebude podání žádosti formou elektronického předzápisu považováno za platné.)

  • Datovou schránkou:j99kwrv   (originál přihlášky s potvrzením o očkování dítěte a prostou kopii rodného listu)

  • Doporučeně poštou (originál přihlášky s potvrzením o očkování dítěte a prostou kopii rodného listu)

  • Osobně, po telefonické domluvě na tel. čísle 776880449

Nahlédnutí do spisu: 16. 5. 2024 v čase 10 – 11h., ředitelna MŠ Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 (je vhodná telefonická domluva předem na tel. čísle 776 880 449).

Předání rozhodnutí: 22. 5. 2024 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení u vstupu do mateřské školy. Záporná rozhodnutí budou zaslána do datové schránky, případně na adresu zákonného zástupce uvedenou v Žádosti o přijetí.


Prázdninový provoz mateřských škol pro školní rok 2023/2024:

  • 1.7.2024 - 12.7.2024 MŠ Dráček
  • 15.7.2024 - 26.7.2024 MŠ Pampeliška
  • 29.7.2024 - 9.8.2024 MŠ Čtyčlístek
  • 12.8.2024 - 23.8.2024 MŠ Mašinka

Přihlašování dětí na prázdninový provoz proběhne online formou od 20.5.2024 do 24.5.2024, tzv. předzápisem

Předzápisem : www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letni-lnl-pampeliska

V termínu od 1. - 12.7. a 29.7.- 31.8.2024 bude provoz MŠ Pampeliška Lysá nad Labem přerušen.

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:

  1. Přednostně jsou přijímány děti z MŠ Pampeliška Lysá nad Labem, které zákonní zástupci přihlásí k prázdninovému provozu vyplněním a odesláním přihlášky, a to v elektronickém předzápisu v řádném termínu od 20.5.2024 do 24.5.2024.

  2. Následně budou přijímány děti z ostatních mateřských škol v Lysé nad Labem, které zákonní zástupci přihlásí k prázdninovému provozu v řádném termínu vyplněním a odesláním přihlášky v elektronickém předzápisu v termínu od 20.5.2024 do 24.5.2024.

Počet dětí přijatých k prázdninovému provozu z ostatních mateřských škol je dán naplněním nejvyšší povolené kapacity MŠ Pampeliška Lysá nad Labem (100 míst). V případě vyššího počtu odevzdaných žádostí bude ředitelka postupovat za pomoci transparentního losování mezi žadateli z MŠ Mašinka Lysá nad Labem, MŠ Pampeliška Lysá nad Labem a MŠ Dráček Lysá nad Labem.


SPÁDOVÁ VYHLÁŠKA ZDE