ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


Seznam přijatých/nepřijatých dětí pro školní rok 2023/2024

Mateřská škola přijímá děti evidované pod těmito registračními čísly: 1,3,4,6,7,8,12,14,18,19,21,22,24,27,29,30,31,32,34,38,39,40,44,48,49,58,59,61,62,63

Mateřská škola nepřijímá děti evidované pod těmito registračními čísly:

2,5,9,10,11,13,15,16,17,20,23,25,26,28,33,35,36,37,41,42,43,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,57,60,64,65,66,67,68,69Prázdninový provoz mateřských škol pro školní rok 2022/2023:

  • 3.7.2023 - 14.7.2023 MŠ Pampeliška 
  • 17.7.2023 - 28.7.2023 MŠ Čtyřlístek 
  • 31.7.2023 - 11.8.2023 MŠ Mašinka
  • 14.8.2023 - 25.8.2023 MŠ Dráček

Přihlašování dětí na prázdninový provoz proběhne online formou od 29.5. do 2.6.2023.

Předzápisem : www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/letni-lnl-pampeliska

V termínu od 17.7. do 31. 8. 2023 bude provoz MŠ Pampeliška Lysá nad Labem přerušen.

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:

  1. Přednostně jsou přijímány děti z MŠ Pampeliška Lysá nad Labem, které zákonní zástupci přihlásí k prázdninovému provozu vyplněním a odesláním přihlášky, a to v elektronickém předzápisu v řádném termínu od 29. 5. – 2. 6. 2023.

  2. Následně budou přijímány děti z ostatních mateřských škol v Lysé nad Labem, které zákonní zástupci přihlásí k prázdninovému provozu v řádném termínu od 29. 5. – 2. 6. 2023 vyplněním a odesláním přihlášky v elektronickém předzápisu.

Počet dětí přijatých k prázdninovému provozu z ostatních mateřských škol je dán naplněním nejvyšší povolené kapacity MŠ Pampeliška Lysá nad Labem (100 míst). V případě vyššího počtu odevzdaných žádostí bude ředitelka postupovat za pomoci transparentního losování mezi žadateli z MŠ Mašinka Lysá nad Labem, MŠ Pampeliška Lysá nad Labem a MŠ Dráček Lysá nad Labem.


SPÁDOVÁ VYHLÁŠKA ZDE