Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem,Sídliště 1464 - Úvod

hlavicka stranek

Zápis do MŠ

Seznam přijatých dětí od 1.9.2020 dle registračních čísel
- Seznam nepřijatých dětí od 1.9.2020 dle registračních čí­sel

Informační schůzka v MŠ Pampeliška – vzhledem k pokračování omezeného pohybu osob ZRUŠENA

Podání žádostí:
Je možno v termínu 2.5.2020 až 7.5.2020 některou z následujících možností:

 • Předzápisem na adrese https://elektronickypredzapis.cz/…l-pampeliska

  (V případě podání elektronickým způsobem (podle § 37 odst. 4 správního řádu) je nutno do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením od lékaře, případně čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované společně s kopií očkovacího průkazu, obyčejným vhozením do schránky mateřské školy Pampeliška. Nebude-li doplněno včas, takové podání není platné.)

 • Elektronicky na adresu mspampeliska@mspampeliska.cz

  (Nutno zaslat s potvrzením od lékaře a podepsané elektronickým podpisem, nebo podle § 37 odst. 4 správního řádu do 5 pracovních dnů doručit originál přihlášky s potvrzením od lékaře, případně čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované společně s kopií očkovacího průkazu, obyčejným vhozením do schránky mateřské školy Pampeliška. Nebude-li doplněno včas, takové podání není platné.)

 • Datovou schránkou j99kwrv

  (Nutno zaslat s potvrzením od lékaře, případně s čestným prohlášením, že je dítě řádně očkované společně s kopií očkovacího průkazu).

 • Doporučeně poštou
 • V krajním případě dle konkrétní situace osobně, po telefonické domluvě na tel. čísle 776880449

Nahlížení do správního spisu:
Středa 13.5.2020 od 10:00 do 12:00, ředitelna MŠ Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464 (za daných okolností je vhodná telefonická domluva předem na tel. čísle 776880449)

Předání rozhodnutí:
Čtvrtek 21.5.2020, zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení u vstupu do mateřské školy. U záporných rozhodnutí zasláním na adresu zákonného zástupce uvedenou v Žádosti o přijetí.

Elektronický předzápis je v přípravě.

Ke stažení:

Mateřská škola Pampeliška
Lysá nad Labem
Sídliště 1464/45
289 22  Lysá nad Labem
Tel.č.: 325 551 423
Mobil: 776 880 449
IČO: 70991324
Datová schránka: j99kwrv

mspampeliska@mspampeliska.cz
© 2010 –2020 Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, webmaster@mspampeliska.cz