Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem,Sídliště 1464 - Úvod

hlavicka stranek

Informace pro rodiče

Upozornění !!!

V MŠ Pampeliška je nařízena karanténa, týká se dětí, které přišly do styku s covid pozitivní osobou. Zákonní zástupci dětí, kterých se karanténa týká, byli o této skutečnosti informováni.

Informace z KHS 28.5.2021
- Informace z KHS 01.06.2021
- Informace z KHS 28.5.2021 – prodloužení

Upozornění pro zákonné zástupce!!!!
Z důvodu ohlášeného přerušení dodávky pitné vody ve dnech 16.6. a 17.6.2021 bude provoz v MŠ Pampeliška po projednání se zřizovatelem v těchto dnech přerušen.

Více informací o přerušení dodávky vody naleznete na webových stránkách města Lysá nad Labem. https://mestolysa.cz/…az-17-6-2021

V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí, bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě a bez testování dětí.
Vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech.

Informace o provozu MŠ od 3.5.2021

Vystoupení dětí z MŠ Pampeliška k zahájení adventu v Lysé nad Labem

https://snews.cz/…-pampeliska/

Prázdninový provoz (červenec – srpen 2021) v mateřských školách v Lysé nad Labem

MŠ Mašinka 1.7. – 9.7.2021
MŠ Dráček 12.7. – 23.7.2021
MŠ Pampeliška 26.7.- 6.8.2021
MŚ Čtyřlístek 9.8. – 20.8.2021

V době od 1.7.2021 do 25.7. 2021 a od 7.8.2021 do 31.8.2021 bude provoz v MŠ Pampeliška přerušen.

Kritéria přijímání k prázdninovému provozu

Eletronický předzápis na prázdninový provoz
https://elektronickypredzapis.cz/…l-pampeliska

Pokud nevyužijete možnosti přihlášení k prázdninovému provozu dálkovým způsobem – elektronickým vyplněním předzápisu, lze si přihlášku vytisknout a vyplněnou vhodit do schránky MŠ Pampeliška v týdnu od 24.5 – 28.5.2021.

Všechny přihlášené děti k prázdninovému provozu jsou přijaty.

Informace o platbě školného


Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem je 550,–Kč/kalendářní měsíc. Tato částka se hradí převodem na b.ú. 0505600319/0800. Variabilní symbol bude každému dítěti přidělen na třídní schůzce.

Číslo b.ú. pro platbu kulturního fondu je 2800648904/2010.

Třídní důvěrníci:
Červená třída – Barbora Majdlochová
Modrá třída – Michala Cizlerová
Zelená třída – Daniela Ehrhardtová
Žlutá třída – Evženie Hromádková

Ke stažení:
- Mimořádné opatření MZ od 3.5.2021
- Přihláška k prázdninovému provozu 2021

Mateřská škola Pampeliška
Lysá nad Labem
Sídliště 1464/45
289 22  Lysá nad Labem
Tel.č.: 325 551 423
Mobil: 776 880 449
IČO: 70991324
Datová schránka: j99kwrv

mspampeliska@mspampeliska.cz
© 2010 –2021 Mateřská škola Pampeliška Lysá nad Labem, Sídliště 1464, webmaster@mspampeliska.cz