INFORMACE PRO RODIČE


INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Stravování v MŠ zajišťuje společnost SCOLAREST.

Jídla se objednávají do 7:45 téhož dne v MŠ.

Jídelníček je vyvěšen v sekci "jídelníček" a na hlavních nástěnkách ve vestibulu obou budov školky.

Ceny jídel od 1.9.2022

Přesnídávka - 11 Kč
Oběd - 28 Kč
Svačina - 11 Kč

Jakékoli další informace ke stravování Vám poskytne vedoucí školní restaurace.

  • Erika Zumrová

INFORMACE O PLATBĚ ŠKOLNÉHO

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem je 700,-Kč/kalendářní měsíc. Tato částka se hradí převodem na b.ú. školy: 0505600319/0800. Variabilní symbol bude každému dítěti přidělen pro konkrétní školní rok na třídní schůzce v měsíci září.

Číslo b.ú. pro platbu kulturního fondu je 030015-0505600319/0800

Třídní důvěrníci:
Červená třída - Šulcová Magda
Modrá třída -    Kvačková Kristýna
Zelená třída -    Topolová Lenka
Žlutá třída  -      Zavadilová Ida


MATEŘSKÁ ŠKOLA SE ZAPOJUJE DO:

Celostátního programu Mrkvička. Jedná se o celostátní program mateřských škol zabývajících se ekologickou/environmentální výchovou. Soustavně usilujeme o kvalitní a soustavně se zlepšující zařazení do ekologické (environmentální) výchovy do celkového života mateřské školy ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výchovy a osvěty, Státního programu EVVO (usnesení vlády ČR 652/2016) a metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k EVVO ve školách a školských zařízeních (č. j.16745/2008 - 22).

Projektu Se Sokolem do života. Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních měst Lysá nad Labem. Program je prioritně zaměřen na jazykovou podporu předškoláků a dětí s odkladem povinné školní docházky a podporu akcí pořádaných mateřskou školou.


Prázdninový provoz mateřských škol pro školní rok 2022/2023:

  • 3.7.2023 - 14.7.2023 MŠ Pampeliška
  • 17.7.2023 - 28.7.2023 MŠ Čtyřlístek
  • 31.7.2023 - 11.8.2023 MŠ Mašinka
  • 14.8.2023 - 25.8.2023 MŠ Dráček