ZÁJMOVÉ KROUŽKY


Logopedický kroužek - pondělí a úterý dle individuální dohody.


Hudební kroužek - Zvoneček - úterý  od 15:30 do 16:15 hodin.


Jazykový kroužek angličtiny School tour se bude konat každé pondělí dle rozpisu od 15:15 - 15:45 hodin pro žlutou a zelenou třídu a od 15:50 - 16:20 hodin  pro červenou a modrou třídu. (První lekce začíná 2.10.2023)