ZÁJMOVÉ KROUŽKY


Jazykový kroužek angličtiny School tour se bude konat každé pondělí dle rozpisu od 15:15 - 15:45 a 15:45 - 16:15  hodin. (První lekce začíná 3.10.2022)