AKTUALITY


Plavecký výcvik

V termínu od 20.4.2023 do 22.6.2023 bude probíhat plavecký kurz.

Místo konání: Čelákovice

Cena kurzu (10 lekcí) činí 2000,-Kč.

V případě zájmu nahlaste Vaše dítě do 3.3.2023 u paní učitelky na třídě, v případě absence volejte do 3.3.2023 na třídní telefon. Přihlášení je závazné.

Kurzovné bude nutné uhradit do 14.3.2023 na účet školy: 0505600319/0800 do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho dítěte.

V případě nízkého počtu přihlášených zájemců budeme nucení plavecký kurz zrušit.Pro rodiče předškoláků nabízíme: SCREENINGOVÉ ŠETŘENÍ PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI  

Jedná se o orientační posouzení schopností, dovedností a celkové úrovně zralosti dítěte před vstupem do školy. Jedním z cílů je prevence obtíží ve škol. Na základě tohoto šetření není možné získat doporučení k odkladu školní docházky.

Jak šetření probíhá?

Screening probíhá v dopoledních hodinách v prostorách MŠ a je rozdělen do dvou částí. V první části pracují děti formou tužka-papír, a tato část obvykle probíhá skupinově. Druhá část je individuální, kdy jsou zábavnou formou ověřovány předpoklady dítěte pro vstup do školy.

Kdo screeningové šetření provádí?

Odborný pracovník/ci - psycholog či speciální pedagog s VŠ vzděláním a dlouhodobou praxí v pedagogicko psychologickém poradenství.

Podmínky:

Vyšetření proběhne při minimální účasti 5-ti dětí a to 20.3.2023.

Cena vyšetření za jedno dítě je 550,- Kč. (V ceně je zahrnut testový materiál, vyhodnocení, vypracování závěrečné zprávy, pomůcky a další).

V případě zájmu o screning vašeho dítěte je nutné se nahlásit a uhradit danou částku 550,- Kč u třídní paní učtelky a to nejpozději do 2.2.2023.


Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem se od 1.9.2022 zvyšuje na částku 700,-Kč/kalendářní měsíc.