AKTUALITY


Variabilní symbol, pod kterým budete hradit všechny platby v MŠ Pampeliška platný pro školní rok 2023/2024 , obdržíte na třídě od třídních učitelek. Prosím, nezasílejte platby s variabilním symbolem přiděleném v loňském školním roce.


Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem pro školní rok 2023/2024  činí  700,-Kč/kalendářní měsíc (netýká se dětí plnících povinnou předškolní docházku).