AKTUALITY


Variabilní symbol, pod kterým budete hradit všechny platby v MŠ Pampeliška platný pro školní rok 2023/2024 , obdržíte na třídě od třídních učitelek. Prosím, nezasílejte platby s variabilním symbolem přiděleném v loňském školním roce.


Termíny třídních schůzek:


7.9.2023 -  Zelená  + Žlutá třída - od 17:00 hodin ve Žluté třídě budovy B

12.9.2023 - Červená + Modrá třída -  od  17:00 hodin v Modré třídě budovy A


Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem pro školní rok 2023/2024  činí  700,-Kč/kalendářní měsíc (netýká se dětí plnících povinnou předškolní docházku).