AKTUALITY

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem se od 1.9.2022 zvyšuje na částku 700,-Kč/kalendářní měsíc.


Od 1.9.2022 dochází ke změně cen dle vyhlášky o školním stravování 272/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna Scolarest zařízení školního stravování spol. s r.o.

CENÍK MATEŘSKÉ ŠKOLY

SVAČINA DOPOLEDNÍ 3 - 6, 7 let 11,00

OBĚD MENU 3 - 6, 7 let 28,00

SVAČINA ODPOLEDNÍ 3 - 6, 7 let 11,00

Tímto vás žádáme o úpravu záloh na stravování doporučujeme zálohu ve výši 1 000,- Kč. Ceny jsou uvedeny včetně zákonné sazby DPH.Prázdninový provoz mateřských škol pro školní rok 2021/2022:

  • 1.7.2022 - 15.7.2022        MŠ Čtyřlístek 
  • 18.7.2022 - 29.7.2022     MŠ Mašinka
  • 1.8.2022 - 12.8.2022        MŠ Dráček
  • 15.8.2022 - 26.8.2022     MŠ Pampeliška


Všichni zájemci, kteří si podali přihlášku na prázdninový provoz, jsou k docházce přijati !!!

Neinvestiční náklady za prázdninový provoz 25,-Kč/den. Neinvestiční náklady, které uhradí zákon. zástupce se počítají: 25,- Kč x počet přihlášených dnů. Výslednou částku zašlete na účet: 0505600319/0800 do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Úplata se při neúčasti dítěte na prázdninovém provozu vrací pouze v případě nemoci, která bude doložena lékařským potvrzením.
- Stravné je stanoveno dle platného ceníku firmy Scolarest 47,-Kč/den (dopolední docházka 36,- Kč/den). Děti s OŠD celodenní docházka 48,- Kč/den, dopolední docházka 38,- Kč/den. Přihlášení ke stravování u firmy Scolarest proběhne vyplněním přihlášky (o kterou si požádáte na mailové adrese ucetni.0910@scolarest.cz) a posléze zaplacením částky na účet firmy Scolarest. Dětem z MŠ Mašinka a MŠ Pampeliška bude částka za stravné odečtena běžným způsobem z jejich stravovacího účtu.
Všechny platby musí být provedeny nejpozději do 15. 6. 2022.