AKTUALITY


Všechny žádosti

na prázdninový provoz 2024

podané zákonnými zástupci v řádném termínu  byly kladně vyřízeny.


S platností od 01.09.2024, rada města Lysá nad Labem stanovila  v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Lysá nad Labem  na 900,- Kč (netýká se dětí plnících povinnou předškolní docházku).


Variabilní symbol, pod kterým budete hradit všechny platby v MŠ Pampeliška platný pro školní rok 2024/2025 , obdržíte 1.9.2024 na třídě od třídních učitelek. Prosím, nezasílejte platby s variabilním symbolem přiděleném v loňském školním roce.


Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání ve třídě s celodenním provozem pro školní rok 2024/2025  činí  900,-Kč/kalendářní měsíc (netýká se dětí plnících povinnou předškolní docházku).