TŘÍDY
Pro platbu kulturního fondu použijte  přidělený variabilní symbol pro školní rok 2023/2024. Částka pro tento školní rok činí 2000,-Kč. Kulturní fond je možno hradit: pololetně tzn. 2* 1000,-Kč, nebo jednorázově 2000,-Kč.

Číslo účtu pro platbu kulturního fondu je 030015-0505600319/0800


Zvolení zástupci tříd pro školní rok 2023/2024:

  • červená třída  -
  • modrá třída     -
  • zelená třída     - Bc. Šestáková Miroslava
  • žlutá třída        - Bc. Vondráčková Kristýna