TŘÍDYPro platbu kulturního fondu použijte  přidělený variabilní symbol pro školní rok 2023/2024. Částka pro tento školní rok činí 2000,-Kč. Kulturní fond je možno hradit: pololetně tzn. 2* 1000,-Kč, nebo jednorázově 2000,-Kč.

Číslo účtu pro platbu kulturního fondu je 030015-0505600319/0800


Zvolení zástupci tříd pro školní rok 2023/2024:

  • červená třída  -  Topolová Lenka
  • modrá třída     -  Mgr. Polnická Lenka
  • zelená třída     -  Bc. Šestáková Miroslava
  • žlutá třída        -  Bc. Vondráčková Kristýna