ČERVENÁ TŘÍDA


Třídní učitelky: Bc. Eva Němcová, Jana Valášková

Asistent pedagoga: Ing. Jana Frýdová