ČERVENÁ TŘÍDA


Třídní učitelky: Bc. Eva Němcová, Jana Valášková

Asistent pedagoga: Ing. Jana Frýdová


LOGOPEDICKÝ SCREENING (vyšetření stavu řeči u vašich dětí)
Vážení rodiče,
v MŠ Pampeliška proběhne dne 2. 12. 2021 v dopoledních hodinách logopedický screening, který je vhodný pro děti, u kterých chcete posoudit jejich aktuální stav řeči se zaměřením především na vadnou výslovnost. Logopedický screening je zpoplatněn částkou 150,- Kč za jedno vyšetření/dítě. V případě zájmu, se zapište do archu, který je k dispozici u třídních učitelek.
V případě, že bude vaše dítě nemocné, logopedického vyšetření se nebude moci zúčastnit.