PROJEKTY


PROJEKT OP JAK - MŠ Pampeliška 

Projekt OP JAK - MŠ Pampliška je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání dětí.


DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace - KOMPONENTA 3.1 NPO v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.