OP VVV


PROJEKT MS PAMPELIŠKA

OP Věda, výzkum, vzdělání

MŠ Pampeliška je zapojena do projektu Operační program Věda, výzkum a vzdělání, více informací o projektu naleznete v přílohách.