MŠ Pampeliška

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Pampeliška

Home

Co se u nás zrovna děje

POZOR !!! Pátek 30.6.2017 POZOR!!!
(28. 06. 2017)

V PÁTEK 30.6.2017 NEBUDEME S DĚTMI VŮBEC V MŠ LOVECKÁ !!!

OD RÁNA (6.30H.) SE BUDEME SCHÁZET A ODPOLEDNE ROZCHÁZET V MŠ V ZŠ SOKOLÍ 9.

PROTO:  Ve čtvrtek odneste úplně všechny věci dětí z MŠ Lovecká!!!

Na pátek dejte dětem s sebou podepsaný batůžek s náhradními věcmi na ven a bačkorkami.

Děkujeme všem zúčastněným rodičům, kteří nám pomohli zajistit zabezpečení majetku školky na výměnu oken ! Vaše pomoc nám opravdu moc pomohla a velice si jí ceníme :-)

Předběžné rozdělení dětí do tříd 2017/2018
(26. 06. 2017)

Třídy Včeliček, Berušek, Žabičeka  Ježků jsou v budově Lovecká 11. Třída Včeliček je třída smíšená se zaměřením na seznamování s němčinou.

Třídy Motýlků a Broučků jsou v budově ZŠ v Sokolí 9, pravý vchod.

Školní rok začíná 4. 9. 2017.

Těšíme se na vás :-)

Prázdninový provoz 2017
(23. 06. 2017)

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ PŘIHLÁŠENÝCH

NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

 

  • úplata za vzdělávání se v případě absence dítěte nevrací, v případě omluvy dítěte den předem má rodič nárok na vrácení stravného, vyúčtování bude provedeno v září

  • MŠ budou v provozu vždy od 6:30 do 16:00 hod.

  •  

    Rozpis prázdninového provozu pro děti z MŠ Pampeliška :

týden

tel. číslo

 
 
 
 

3. – 7. 7.

Uzavření všech mateřských škol.

 

10. – 14. 7.

MŠ 28. října

777 766 790

 

17. – 21. 7.

MŠ Dolní (Kokonín)

483 722 062

 

24. – 28. 7.

MŠ Nová Pasířská

777 772 294

 

31. 7. – 4. 8.

Uzavření všech mateřských škol.

 
 

7. – 11. 8.

MŠ Husova

778 061 314

 
 

14. – 18. 8.

MŠ Tichá

734 315 540

 

21. - 25. 8.

MŠ Lovecká

734 315 545

 

28. 8. - 31. 8.

 
  1. 9. 2017

jen pro kmenové děti 2017/2018  (ne pro odchozí děti z MŠ)

 
Prosba o spolupráci - výměna oken přes prázdniny
(05. 06. 2017)

Vážení rodiče,

Moc vás prosíme o součinnost s přípravou školky na výměnu oken!

Vzhledem k nutnému a brzkému termínu musíme školku zabezpečit do 30.června 2017! :-(

 

  1. Prosíme vás proto, abyste nám pomohli v tom, že zkusíte zajistit, aby do školky chodilo poslední červnový týden co nejméně dětí . Viz informace níže. Prosím, dejte nám vědět co nejdřív !

  2. Dále vás prosíme o pomoc při obstarání materiálu na zakrytí – folie, pytle, KARTONY na zakrytí koberců.

 

Lepší právě teď, než v září J

Prosba o spolupráci PPP - Národní ústav vzdělávání
(27. 04. 2017)

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci na pilotní studii škály pro posuzování adaptivních schopností u dětí od 5 let. S žádostí o spolupráci oslovil PPP Jablonec n.N. Národní ústav pro vzdělávání, který spouští studii zaměřenou na ověření položek dotazníkové formy pro rodiče na co největším počtu dětí 5 let – 15 let a 11 měsíců. Dotazník obsahuje obecné demografické otázky, otázky na sociální zázemí rodiny a 14 subškál dotazníku adaptivního chování. Čas na vyplnění by neměl přesáhnout celkem 90 minut, lze ho vyplňovat postupně po částech.

Podrobnější informace k elektronickému vyplnění (kód spolupracovníka je označení naší poradny a je tedy nutné ho uvést na každý dotazník, který je reakcí na naše oslovení rodičů)

1) Skrze tento odkaz se dostanete do formuláře pro registraci respondentů:    https://goo.gl/forms/vCLCg0gfmRyDU60s1   

2) V tomto formuláři vyplníte základní informace (pohlaví a věk dítěte, emailovou adresu a kód spolupracovníka „AD59“).

3) V průběhu několika hodin či dnů obdržíte na Vámi uvedenou emailovou adresu odkaz k přístupu do webového dotazníku.

Rodiče po skončení studie získají přístup ke srovnání výsledků svého dítěte s anonymními výsledky ostatních dětí. Všichni respondenti budou zařazeni do slosování o věcné ceny (společenské hry, encyklopedie, knížky).

Dotazník je k dispozici i v tištěné podobě v PPP Jablonec. Děkujeme za Vaši pomoc.

 

Mgr. Ivana Ullmannová, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny, Jablonec nad Nisou,  Smetanova 66
mobil poradna 602 102 833    email: poradna@pppjbc.cz        

 

Další zprávičky